• Önceliğimiz Sağlık ve Güvenlik

    Projelerimizle çevreci yaklaşım ilkeleri her türlü ekonomik kazançtan önde tutulmaktadır. Güvener Yapı, çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmektedir. Bu yüzden üretimin her aşamasında çevreyi ve ekolojik dengeyi korumayı ve böylece doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflemektedir.
    Mimarisinde ve tekniğinde doğaya zarar vermeyecek şekilde teknolojinin ve iş gücünün tüm faydalarını kullanarak gelecek nesillere örnek teşkil edebilecek projeler üretmek için çalışmaktadır. Projelerinin uygulama safhasında doğabilecek her türlü olumsuz etkiyi en aza indirmek ve doğru zamanda doğru yöntem ile olabilecek zararları ortadan kaldırmak Güvener Yapı’nın çevre politikası kapsamında birinci görevidir.
    Güvener Yapı ülkeye kazandırdığı her projesinde doğal hayat için sürekli iyileşmeyi hedefleyerek, doğal kaynakları korumak ve etkin kullanmak, atıkları en aza indirmek, hava, su, toprak kirlenmesini önlemek ve geri dönüşümü sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.